وبلاگ - آخرین اخبار
شبیه ساز نور طبیعی در آکواریوم ها

شبیه ساز نور طبیعی در آکواریوم ها

اثرات اختلال در نور طبیعی

اختلال در نور طبیعی همراه با بهره‌ گیری از نورمصنوعی توسط انسان، اثرات سوء مضاعفی برآبزیان دارد. نورمصنوعی قدرت بینایی، رفتار تغذیه‌ای، حرکت دسته جمعی، مهاجرت و تولیدمثل ماهیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ساخت دستگاه شبیه ساز نوری علاوه بر سنجش پارامترهای مهم نوری موجود درمحیط ازنوعی سیستم کنترل نوری بسیارپیشرفته با فن آوری LEDهای RGB استفاده شده است.

در محیط تمامی رنگ های نورایجاد گشته و شبانه روزدقیقا برای آبزیان و گیاهان شبیه سازی می گردد. در این تکنولوژی اکوسیستم آبی دقیقا با طلوع آفتاب و بالا آمدن خورشید وغروب آن و بالا آمدن ماه هماهنگ بوده و نمای بسیار زیبا ومتفاوتی نیز در ساعات مختلف شبانه روز خواهد داشت. علاوه بر کنترل شبانه روزی تغییر فصول نیز در این سیستم در نظر گرفته شده است.

شبیه ساز نور طبیعی در آکواریوم ها

نور در آکواریوم ماهی آب شور:

برای آکواریوم های آب شور لامپ های ویژه فراوانی بیشتر به گونه لامپ با نور مهتابی به صورت گوناگون ساخته شده و به بازارارائه می شود.

درصورت گرایش به نگهداری ازمرجان ها و شقایق ها بکارگیری از این لامپ ها امری بسیار ضروری و حیاتی می باشد. زیرا مرجان ها و بی مهرگان جهت رشد و نمو وهمچنین انجام عمل فتوسنتز بدست میکروارگانیسم ها و جلبک های تک سلولی  پاشنده بروی گونه هایی ازمرجان ها به وجود نورهایی با رنگ و درازا موج های خاص که به تقلید ازنورخورشید درلامپ های ویژه برپایی شده است نیازدارند.

مطلوبترین  نوع نور در آکواریوم آب شور:

به باور بیشتر دانشمندان وحرفه های این صنعت آمیختگی نورآبی مهتابی به اضافۀ لامپ های متال هالید پذیرفته ترین وبهترین آمیختگی نوری برای آکواریوم های مرجانی می باشد. اگرچه درصورتی که گودی آکواریوم شما بیش از۵۰ سانتی متر باشد می بایست بی گمان از لامپ متال هالید به کارگیری نمایید. بهترین اندازه نور برای آکواریوم به طورمیانه به ازاء هر۲ لیترآب ۱وات نورمی باشد. برای نمونه درصورت داشتن آکواریومی با حجم ۳۰۰ لیتر می بایست در حدود ۱۵۰ وات نور برای آن درنظر بگیرید.

اگرچه ترکیب و گونه جانداران داخل آکواریوم نیز بسیار با ارزش است. مرجانها و شقایق ها به نوربیشتر و درازا موج بالاتر که لامپ های متال هالید توانا به تولید آن هستند نیازدارند. درصورتی که درآکواریوم خود صرفاً ازگونه ها ماهیان نگهداری می نماییدبه کارگیری از نورمتال هالید ضروری نمی باشد اما می تواند کمک کننده باشد. با آگاهی به حساسیت مرجان ها و سایرآبزیان هرگزهمه لامپ ها را به طورهمزمان روشن یا خاموش ننمایید زیرا به آنها شوک وارد می شود.

بهتر است با تهیه تایمر میزان و ترتیب روشن شدن لامپ ها را تنظیم کنید.

همانگونه که می دانید در محیط طبیعت نیز نورخورشید به یک باره قطع یا پیوند نمی شود بنابراین بهترین حالت آنست که به تقلید از  محیط طبیعت لامپ ها را به ترتیب روشن و خاموش نمایید. با ساخت دستگاه شبیه ساز نوردرمحیط طبیعی آبزیان تمام کنترل های مورد نیاز بروی متغیرهای نوری توسط دستگاه انجام می گیرد. این دستگاه مانند دیتالاگرعمل نموده و تمامی شرایط نوری را مانیتورینگ می نماید و برحسب نیاز سناریوی نورمحیط را تغییر می دهد.

نور در آکواریوم ماهی آب شور

در مبحث نور برای محیط زندگی آبزیان سه پارامتر مهم باید مورد توجه قرار گیرد:

 • مدت تابش
 • شدت تابش
 • طیف نور

هر سه این پارامترها را می توان با مهارت کنترل نمود تا با توجه به عمق در محیط های طبیعی شرایط مشابهی برای زندگی  آبزیان و صخره های مرجانی که در آکواریوم های کم عمق زندگی می کنند بوجود آورد. این امر براحتی با بکار گیری منابع نوری مصنوعی مناسب امکان پذیر خواهد بود.

مدت تابش نور اکواریوم

بیانگر طول مدت روشنایی است و تجربه نشان داده است که بهترین نتایج در طول مدت روشنایی 10تا 12 ساعت ونه بیشتر به دست می آید. ارگانیسم های فتوسنتزی به همان اندازه که به نور نیاز دارند به تاریکی نیز نیاز دارند. بعد از خاموشی لامپ ها می توانید از یک لامپ LED معمولی آبی با ولتاژ کم برای بوجود آوردن نوری شبیه به نور مهتاب استفاده نمایید.

شدت تابش نور اکواریوم

شدت تابش نور میزان نوری است که پس از منتشر شدن توسط لامپ و بازتابنده های در نهایت به سطح می رسد. شدت نوری مناسب برای آکواریوم بستگی به موجودات موجود در آن و نوع محیط مرجانی دارد. بعضی از کُرال ها با استفاده از لامپ های متال هالید که بسیار پر نورهستند به بهترین شکل رشد کرده و شکفته می شوند. 

طیف نور نور اکواریوم

نور قابل رویت بخش کوچکی از طیف الکترو مغناطیسی انرژی تابشی است که در فضا سیر می کند. رنگ نور قابل رویت بوسیله طول موج ها یا طیف ها تعیین می شود. رنگ نور با افزایش عمق تغییر می کند یعنی همینطور که نور در آب نفوذ می کند با افزایش عمق رنگش تغییر می یابد. یکی از دلایل آن مربوط به ویژگی های طیفی منبع نوری و دلیل دیگر مربوط به عمل فتوسنتز است. در گیاهان دریایی و بی مهرگان طول موج های خاص از نور جذب می شوند. ارگانیسم های مختلف عکس العمل های متفاوتی در برابر نور از خودشان نشان می دهند.

شارنور نور اکواریوم

بیشتراین اشتباه درنزد کسانی رخ می دهد که شار نور را اندازه نور مصرفی که به وات شمارش می شود درنظر می گیرند درحالی که شار نوررا با واحد لومن (Lumen) می سنجند. بیشترلامپ های فلورسنت به ندرت دارای تندی نور بیش از۵۰۰۰ الی ۶۰۰۰ لومن می باشند ولی لامپهای متال هالید بیشتر تا ۱۰۰۰۰ لومن شارنور دارند. در آب های اقیانوس بیشتر شارنور خورشید تا ژرفا ۱۰ الی ۱۵ متری به ۲۰۰۰۰ لومن می رسد، بنابراین برای فراهم کردن شرایط نوری همانند با محیط طبیعت برای آکواریوم مرجانی خود به لامپ های ویژه نیازخواهید داشت برای کمک به رشد ونمو مرجان ها و بی مهرگان در آکواریوم افزون بر شارنور می بایست به پارامتر دیگری نیز هوشیاری و آگاهی نمایید. این پارامتر رنگ نور می باشد.

رنگ نور نور اکواریوم

همۀ لامپ ها اعم از فلورسنت یا متال هالید، نور را با رنگ ویژه ای متصاعد می کنند. براستی رنگ نهایی نوری را که ما دیدن می کنیم متشکل از رنگ های گوناگونی است که هر کدام دارای درازا موج دگرگونی می باشند. این رنگها با یکدیگر آمیختگی شده و رنگ نهایی را برپا می دهند که ما آن را دیدن می کنیم. پدیده آمیختگی رنگ های گوناگون با درازا موج های دگرگون و برپا یک نور جدید را درجۀ حرارت رنگ می نامند وآن را باواحد کلوین (k) می سنجند.هرچه درجۀ کلوین بالاتر باشد نور متصاعد شده خنک تر و روشن تر خواهد بود و به همین نحو درجۀ کلوین پایین تربیانگر نورهای گرم مانند زرد و قرمز است. آب دریا برای یک فیلترکنندۀ قوی نورمحسوب می شود.

در لایه های گوناگون آب، نورفیلتر شده و نورهای دارای کلوین کمتر درسطوح اولیۀ آب باقی مانده و نمی توانند به ژرفا رخنه نمایند. بیشترنورهای قرمز، نارنجی و زرد تنها به لایه های اولیه آب رخنه پیدا می کنند. رنگ سبز بیشترین رخنه را داشته وتا ژرفای بسیارمی تواند رخنه نماید. به همین انگیزه است که بسیاری ازماهیانی که درآکواریوم به رنگ قرمز روشن دیده می شوند دراقیانوس ها و آب های گود دارای رنگ های تیره می باشند.

پارامترهای بررسی شده در یک محیط زیست ایده‌ال و پر بازده باید قابل کنترل باشند و سیستم مانیتورینگ مورد نیاز است. دستگاه شبیه ساز نور نه تنها مانند دیتا لاگرعمل نموده و شرایط نوری را بررسی می نماید، بلکه برحسب نیاز شرایط نوری حاکم را تغییر می دهد. به طور مثال در طول شبانه روز انواع مختلف سناریوی نوری برای محیط آبزیان وجود دارد که این دستگاه آنرا ایجاد می نماید.

قطعات مورد نیاز برای طراحی و ساخت عبارتند از:

 • (TSL230) یک سنسور رنگ به خروجی دیجیتال است که این خروجی به صورت فرکانس متغیر با رنگ می باشد که با اندازه گیری فرکانس خروجی برای نورهای خاص می توان سنسوررا به صورت دلخواه کالیبره کرد. همچنین فرکانس خروجی نیزقابل برنامه ریزی است.
 • سنسور شدت نور دیجیتال TSL230B | اورجینال TEXASصفحه نمایش  (LCD 4*16)کلید (KEYPAD 4*4) فوتوسل یک سنسور نوری با خروجی مقامتی است. به این صورت که با توجه به شدت نور تابیده شده به سطح فوتوسل، مقاومت آن تغییرمی کند. از فوتوسل ها برای سنجش میزان نور و … استفاده می شود.
 • میکرو (ATMEGA)
 • ماژول کنترل از راه دور
 • برد گیرنده و فرستنده
 • باطری
 • LED
 • برد

ازهمراهی شما در مقاله مانی نور که درباره نور اکواریوم بود سپاسگزاریم.

نوشته : مریم اسدی

 

شبیه ساز نور طبیعی در آکواریوم ها: نور آکواریوم آب شور – ساخت مهتابی آکواریوم – لامپ ال ای دی اکواریوم گیاهی – لامپ آکواریوم

کپی رایت - مانی نور