021-66750075-6 | QQ:2120355385 | info@maninour.com

درایور ال ای دی

همانطور که می دانید ال ای دی پاورها برای راه اندازی به منبع تغذیه ای با جریان ثابت نیاز دارند بعضی از قطعات الکترونیکی

با بالا رفتن دمای آنها هنگام کارجریان مصرفی آنها نیز افزایش می یابد و به مرور زمان توان تولیدی و طول عمرآن قطعه کاهش

می یابد.

ال ای دی پاورها نیزازاین قاعده مستثنا نیستند. بدلیل توان بالا و جریان مصرفی نسبت به اندازه آنها الیدی پاورها نیز داغ می شوند

وازاین جهت جریان بیشتری مصرف می کنند که باعث آسیب به ال ای دی ها, کاهش شدت نور وکاهش طول عمرآنها می شوند.

منبع تغذیه:

درایورهای ال ای دی نیازمند منبع تغذیه با جریان ثابت (constant current) هستند. منابع تغذیه صنعتی دارای ولتاژ ثابت هستند
که آنها را مناسب نمی سازد.

درایورهای ال ای دی با جریان ثابت و ولتاژ متغیر تولید می شوند.

همینطوردرایورهای ال ای دی برخلاف بسیاری از منبع تغذیه های صنعتی تا دمای 70  درجه به راحتی کارمی کنند.

همچنین منابع تغذیه صنعتی ضد آب نیستند.

درایورهای ال ای دی در دو نوع با پوشش ضدآب و بدون پوشش ضد آب تولید می شوند.

در ادامه با انواعی از درایورها آشنا خواهید شد.

 

 

درایور