درایور

درباره قطعه درایور ال ای دی صحبت خواهیم کرد.

درایور ال ای دی

همانطور که می دانید ال ای دی پاورها برای راه اندازی به منبع تغذیه ای با جریان ثابت نیاز دارند بعضی از قطعات الکترونیکی با بالا رفتن دمای آنها هنگام کارجریان مصرفی آنها نیز افزایش می یابد و به مرور زمان توان تولیدی و طول عمرآن قطعه کاهش می یابد.

 

ال ای دی پاورها نیزازاین قاعده مستثنا نیستند. بدلیل توان بالا و جریان مصرفی نسبت به اندازه آنها الیدی پاورها نیز داغ می شوند وازاین جهت جریان بیشتری مصرف می کنند که باعث آسیب به ال ای دی ها, کاهش شدت نور وکاهش طول عمرآنها می شوند.

منبع تغذیه درایور ال ای دی

درایورهای ال ای دی نیازمند منبع تغذیه با جریان ثابت (constant current) هستند. منابع تغذیه صنعتی دارای ولتاژ ثابت هستندکه آنها را مناسب نمی سازد. درایورهای ال ای دی با جریان ثابت و ولتاژ متغیر تولید می شوند.

همینطوردرایورهای ال ای دی برخلاف بسیاری از منبع تغذیه های صنعتی تا دمای 70  درجه به راحتی کارمی کنند. همچنین منابع تغذیه صنعتی ضد آب نیستند.درایورهای ال ای دی در دو نوع با پوشش ضدآب و بدون پوشش ضد آب تولید می شوند.

در ادامه با انواعی از درایورها آشنا خواهید شد.

 

خرید آنلاین

کپی رایت - مانی نور